บริการของเรา

บริการซ่อมแซม & โครงการ

 • ซ่อม AC Drive  DC Drive
 • Servo Motor PLC
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือการติดต่อบริการ
 • แอพพลิเคชันอุตสาหกรรม PLC
 • Scada สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม
 • Ethernet อุตสาหกรรมกับ PLC
 • ตัวควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ / แรงสูง
 • การออกแบบและให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน
 • ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักร

การบริการ

 • รับบริการฟรีในสถานที่และอะไหล่ให้กับลูกค้าทั่วประเทศในการรับประกันสินค้าในช่วงเวลา
 • การซ่อมแซมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมความเร็วของไดรฟ์ในทุกยี่ห้อโดยใช้ช่างเทคนิคและวิศวกรที่มีประสบการณ์
 • การออกแบบและประดิษฐ์สำหรับการแก้ไขค่ากำลังไฟฟ้า, การควบคุมระบบ PLC และระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการ
 • การทำงานในโครงการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย็น / AHU, หอทำความเย็นและปั๊มอัดฉีด

Novem Inverter ขนาด 1-2 แรงม้า FigA ติดตั้งเป็นระบบคอนโทรล

Novem Inverter Totally enclosed 18kW 44A

Novem Inverter ขนาด 1HP และ 60HP งาน extruder