ตัวอย่างการใช้งาน อินเวอร์เตอร์

Novem Inverter ขนาด 1HP และ 60HP งาน extruder 

Novem Inverter ขนาด 350HP 380VAC Cutter

Novem Inverter ขนาด 1-2 แรงม้า FigA ติดตั้งเป็นระบบคอนโทรล

 

Novem Inverter Totally enclosed 18kW 44A