ผลิต จำหน่าย ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง ตรวจซ่อม และให้คำปรึกษาเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า–อิเล็กทรอนิกส์ ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และ อาคารขนาดใหญ่

 

เวปไซต์
http://www.novemeng.com

อีเมล

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.